Modul Pintar Quran dan Sunnah

 

Modul ini merupakan bahagian penting dan utama dalam kurikulum Permata Insan.  Sukatan PQS menggabungkan antara teori dan amali pada masa yang sama.  Metodologi pembelajaran meliputi kemahiran, kefahaman, penghayatan dan kecintaan erhadap al-Quran dan as-Sunnah yang menjadi rujukan asas agama Islam dan ilmu pengetahuan.  Integrasi antara ilmu, agama, sains dan teknologi akan ditekankan. Kefahaman serta penerapan ayat al-Quran yang dihafaz di dalam diri para pelajar adalah seiring dengan sains dan teknologi seterusnya dapat menghayati kebesaran Allah serta dapat mengaplikasikan kefahaman al-Quran dalam kehidupan seharian.

Kolej PERMATA Insan
Universiti Sains Islam Malaysia,  Kompleks PERMATA Insan, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel:
+606-798 0105  |  +606-798 0101, Emel: permatainsan[at]usim.edu.my