FAKTA & ANGKA

0
MURID
0
ALUMNI
0
HAK CIPTA (IP)
0
PENYELIDIKAN
0
PENERBITAN

*Data sehingga Mei 2023

Facebook @ PERMATA Insan

Youtube @ PERMATA Insan

Individu yang Abqari berkebolehan tinggi memahami, mentafsir, menghafaz dan mengaplikasi al-Quran dan al-Sunnah dalam kehidupan serta mampu membangunkan tradisi keilmuan Islam dan mencetuskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Definisi PERMATA Insan
Penubuhan PERMATA Insan adalah bersesuaian bagi meneruskan kesinambungan perkembangan ilmu Islam dan melahirkan ilmuan Islam yang agung pada masa akan datang yang mana berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.
Asas Penubuhan