NUR AIDA ABD RAHMAN
NUR AIDA ABD RAHMANPENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)
aida[at]usim.edu.my
Phone: 06-798 0105 ext:80105
AHMAD HAKIMI BIN SHAFFIE
AHMAD HAKIMI BIN SHAFFIE PEGAWAI PENYELIDIK (Q41)
hakimishaffie[at]usim.edu.my
Phone: 06-7980111 ext: 80111
AIMAN FADHILAH AHMAD ROZLEY
AIMAN FADHILAH AHMAD ROZLEYPEGAWAI PSIKOLOGI (S41)
aimanfadhilah[at]usim.edu.my
Phone: ext:
MUHAMMAD HASIF MOHD HANAPIAH
MUHAMMAD HASIF MOHD HANAPIAHPENOLONG BENDAHARI (W41)
hasifhanapiah[at]usim.edu.my
Phone: 06-798 0114 ext:80114
NURUL NADIA BADROL AMIN
NURUL NADIA BADROL AMINPENOLONG PUSTAKAWAN (S29)
nurulnadia[at]usim.edu.my
Phone: 06-798 0137 ext:80137
MUHAMED FARHAN MOHD JAMIL
MUHAMED FARHAN MOHD JAMILPENOLONG PEGAWAI TADBIR (N29)
farhanmohdjamil[at]usim.edu.my
Phone: 06-7980112 ext:80112
NUR FAEZAH MOHD SABRI
NUR FAEZAH MOHD SABRIPEMBANTU TADBIR (N19)
faezah.sabri[at]usim.edu.my
Phone: 06-798 0116 ext:80116
NURULAIN AHMAD
NURULAIN AHMADPENYELIA ASRAMA (N19)
nurulain.ahmad[at]usim.edu.my
Phone: 06-798 0129 ext: 80129
FATIN NAAZIRA ABD RAHMAN
FATIN NAAZIRA ABD RAHMANPEBANTU TADBIR (N19)
fatinnaazira[at]usim.edu.my
Phone: ext:
MOHAMAD HASYIR BIN FADZIL
MOHAMAD HASYIR BIN FADZILPEMBANTU MAKMAL (C19)
mohamadhasyir[at]usim.edu.my
Phone: ext: –
SHAZNI IZZETY BINTI MHD. SHAH
SHAZNI IZZETY BINTI MHD. SHAHPEMBANTU MAKMAL (C19)
shazni.izzety[at]usim.edu.my
Phone: ext: –
MAISARAH BINTI MOHD FISOL
MAISARAH BINTI MOHD FISOLPEMBANTU MAKMAL (C19)
maisarahfisol[at]usim.edu.my
Phone: ext: –
MOHD FIRDAUS BIN SUHAIME
MOHD FIRDAUS BIN SUHAIMEPEMBANTU PUSTAKAWAN (S19)
firdaus.suhaime[at]usim.edu.my
Phone: ext:
MOHD ZUHAIR BIN MD NOOR
MOHD ZUHAIR BIN MD NOORPEMBANTU AWAM (H11)
zuhair[at]usim.edu.my
Phone: 06-798 0113 ext: 80113